Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Mì 365 tôm chua cay
4,000 ₫ 4,000 ₫ 4000.0 VND Add to Cart
Bột báng Việt San 150g
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Muối hột BL DHF 500gr
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Muối tinh BL 500gr
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Big Roll vị Mực 3.6g
6,500 ₫ 6,500 ₫ 6500.0 VND Add to Cart
Big Roll vị Cay 3.6g
6,500 ₫ 6,500 ₫ 6500.0 VND Add to Cart
Nước suối Ion Life 450ml
6,500 ₫ 6,500 ₫ 6500.0 VND Add to Cart
Cần ta BEU 100gr
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Húng lủi BEU 100gr
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Muối iot BL 500gr
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Hành lá CK 100g
7,500 ₫ 7,500 ₫ 7500.0 VND Add to Cart
Me vàng hộp TN
8,000 ₫ 8,000 ₫ 8000.0 VND Add to Cart
7Up Pet PEPSICO 390ml
8,000 ₫ 8,000 ₫ 8000.0 VND Add to Cart
Bột bắp Tài Ký 150gr
8,000 ₫ 8,000 ₫ 8000.0 VND Add to Cart