Cá Basa - kg
98,000 ₫ 98,000 ₫ 98000.0 VND Add to Cart
Cua Đồng Xay - túi 500gr
115,000 ₫ 115,000 ₫ 115000.0 VND Add to Cart
Cá Diêu Hồng - kg
128,000 ₫ 128,000 ₫ 128000.0 VND Add to Cart
Cá Nục - kg
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Pate Nhum Cầu Gai - hộp 120gr
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Tôm Khô LT - hũ 100gr
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND Add to Cart
Khô Cá Đù Nhỏ - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Khô Cá Đù Lớn - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Cá Ngân - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Cá Kèo - kg
255,000 ₫ 255,000 ₫ 255000.0 VND Add to Cart
Cá Lóc Đồng - kg
260,000 ₫ 260,000 ₫ 260000.0 VND Add to Cart
Cá Chim Trắng - kg
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Chả Cá Thu - kg
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Ếch - kg
320,000 ₫ 320,000 ₫ 320000.0 VND Add to Cart