3S Specialty
Khô cá dứa (kg)
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Honey 650mL (chai)
670,000 ₫ 670,000 ₫ 670000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Shiso 650mL (chai)
650,000 ₫ 650,000 ₫ 650000.0 VND Add to Cart
Cá hồi tươi fille (kg)
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Classic 650mL (chai)
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Cherry đỏ (kg)
570,000 ₫ 570,000 ₫ 570000.0 VND Add to Cart
Tôm sú (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Thịt Bắp hoa QB (kg)
470,000 ₫ 470,000 ₫ 470000.0 VND Add to Cart
Mực ống lớn (kg)
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Đậu Bo (kg)
440,000 ₫ 440,000 ₫ 440000.0 VND Add to Cart
Cá bớp cắt khoanh (kg)
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá thu nạc (kg)
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Chả mực tươi (kg)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Tôm đồng (kg)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Sườn non Heo Monang (kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Ba rọi rút sườn Heo Monang (kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Tôm đất lớn (kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Lươn (kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Ếch (kg)
320,000 ₫ 320,000 ₫ 320000.0 VND Add to Cart
Chả cá thu (kg)
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart