Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
3S Specialty
Khô cá dứa TCG
819,000 ₫ 819,000 ₫ 819000.0 VND Add to Cart
Cá Hồi tươi fille Naka
680,000 ₫ 680,000 ₫ 680000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Classic 650mL
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Thăn nội QB/Steak - Angus.Tenderloin
550,000 ₫ 550,000 ₫ 550000.0 VND Add to Cart
Khô cá Hú TSF
480,000 ₫ 480,000 ₫ 480000.0 VND Add to Cart
Khô cá lóc bông 1 nắng TOH fish
475,000 ₫ 475,000 ₫ 475000.0 VND Add to Cart
Thịt Bắp hoa QB/Angus. Shin Flower
470,000 ₫ 470,000 ₫ 470000.0 VND Add to Cart
Mực ống lớn QN
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Cá bớp cắt khoanh QN
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Lõi thăn QB/Steak - Angus. Eye Round
383,000 ₫ 383,000 ₫ 383000.0 VND Add to Cart
Nạc vai QB/Angus. Blade undercut
370,000 ₫ 370,000 ₫ 370000.0 VND Add to Cart
Chả mực tươi QN
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart