3S Specialty
Khô Cá Dứa - kg
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Honey - chai 650ml
670,000 ₫ 670,000 ₫ 670000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Shiso - chai 650ml
650,000 ₫ 650,000 ₫ 650000.0 VND Add to Cart
Cherry Đỏ - kg
650,000 ₫ 650,000 ₫ 650000.0 VND Add to Cart
Cá Hồi Tươi Fille - kg
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Classic - chai 650ml
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Tôm Sú s15 - 20 (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Mực ống Lớn (s2-5 con) - kg
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Vịt xiêm 2.5 - 2.8kg (con)
446,000 ₫ 446,000 ₫ 446000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp Cắt Khoanh - kg
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Chả Mực Tươi - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Sườn Non Heo Monang - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang Rút Sườn - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Vịt Ta 2.2 - 2.5kg (con)
342,000 ₫ 342,000 ₫ 342000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (Sz 20-30con/kg) - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Lươn - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart