Xương Gà 3F - khay 500gr
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND Add to Cart
Xương Đuôi Heo Monang - kg
155,000 ₫ 155,000 ₫ 155000.0 VND Add to Cart
Xoài Cát Hòa Lộc - kg
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Vịt xiêm 2.5 - 2.8kg (con)
446,000 ₫ 446,000 ₫ 446000.0 VND Add to Cart
Vịt Ta 2.2 - 2.5kg (con)
342,000 ₫ 342,000 ₫ 342000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Trứng gà ta 3S - hộp 6 trứng
30,000 ₫ 30,000 ₫ 30000.0 VND Add to Cart
Trái tắc - gói 100gr
5,500 ₫ 5,500 ₫ 5500.0 VND Add to Cart
Tôm Sú s15 - 20 (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Tôm Khô LT - hũ 100gr
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND Add to Cart