Xương vụn Heo Monang (kg)
53,000 ₫ 53,000 ₫ 53000.0 VND Add to Cart
Xương vá Heo Monang (kg)
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND Add to Cart
Xương que Heo Monang (kg)
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Xương ống trắng heo Monang (kg)
115,000 ₫ 115,000 ₫ 115000.0 VND Add to Cart
Xương ống nạc Heo Monang (kg)
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Xương đuôi Heo Monang (kg)
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Xúc xích Cốm Bếp 3S 300gr (túi)
95,000 ₫ 95,000 ₫ 95000.0 VND Add to Cart
Xoài cát Hòa Lộc (kg)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Xà lách ruộng 300gr (túi)
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND Add to Cart
Xà lách Lolo xanh (kg)
65,000 ₫ 65,000 ₫ 65000.0 VND Add to Cart
Xà lách búp mỡ (kg)
105,000 ₫ 105,000 ₫ 105000.0 VND Add to Cart