Tôm Sú - kg
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Tôm Khô LT - hũ 100gr
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND Add to Cart
Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (Sz 20-30con/kg) - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Pate Nhum Cầu Gai - hộp 120gr
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Mực ống Lớn - kg
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Lươn - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Khô Cá Đù Nhỏ - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Khô Cá Đù Lớn - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Khô Cá Dứa - kg
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND Add to Cart
Ếch - kg
320,000 ₫ 320,000 ₫ 320000.0 VND Add to Cart
Cua Đồng Xay - túi 500gr
115,000 ₫ 115,000 ₫ 115000.0 VND Add to Cart
Chả Mực Tươi - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Chả Cá Thu - kg
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart