Odoo
Biểu tượng

Nhu cầu khách giao hàng

Nhu cầu khách hàng

Khách hay hỏi những gì khi đặt hàng?

Khách thường muốn giao hàng thế nào

Khách thường thanh toán bằng phương thức nào?

Vấn đề khó khăn nhất khi nhận hàng

Khách hay đặt những mặt hàng nào

Thông thường Bao nhiêu % sản phẩm đầy đủ theo khách đặt

Thường bạn mất bao lâu để chốt đơn hàng?


Create a free website với Hệ thống
Bản quyền © 3SachFood Head Quarter