Tôm càng xanh size 13-14c/kg
199,000 ₫ 199,000 ₫ 199000.0 VND Add to Cart
Tôm càng xanh size 8-12c/kg
209,000 ₫ 209,000 ₫ 209000.0 VND Add to Cart
Thanh Nhãn (Kg)
59,000 ₫ 59,000 ₫ 59000.0 VND Add to Cart
Bánh Phở Ba Khánh (Kg)
24,000 ₫ 24,000 ₫ 24000.0 VND Add to Cart
Bún Bò Huế Ba Khánh (Kg)
24,000 ₫ 24,000 ₫ 24000.0 VND Add to Cart
Bún Tươi Ba Khánh (Kg)
22,000 ₫ 22,000 ₫ 22000.0 VND Add to Cart
Chôm Chôm (Kg)
15,000 ₫ 15,000 ₫ 15000.0 VND Add to Cart
Cam mật - kg
59,000 ₫ 59,000 ₫ 59000.0 VND Add to Cart
Bún Khô Hà Thành B2 - 200G
15,000 ₫ 15,000 ₫ 15000.0 VND Add to Cart
Phở Khô Hà Thành SP3-300g
29,000 ₫ 29,000 ₫ 29000.0 VND Add to Cart